KNNV Nijmegen | Het nieuwe oerwoud: het verhaal van mijn tuin (Fred Steenhoff)

Een aantal jaar geleden stond ik in mijn voortuin, onzichtbaar voor een fietsend echtpaar, toen ik hem tegen haar hoorde zeggen: “Wat een oerwoud!”. Ik was te verbouwereerd om nog snel “Oen!” te roepen. Een oerwoud was het nog geen tien jaar geleden, toen ik huis en tuin voor het eerst zag, beslist niet. Er lag daar toen gravel boven een met puin volgestorte gierkelder. De rest van de tuin was weiland met een enkele boom. Volgens een aantal buurtgenoten was het toen verreweg de saaiste “tuin” in de straat. Nu zijn zij enthousiast over de bloemenpracht en het insectenleven.

Tijdens deze excursie gaan wij in op de geschiedenis van de locatie en de bodem van deze ongeveer 6500 m2 grond. Verder belicht ik de plannen die gemaakt zijn toen ik daar ging wonen, hoe er daarna op locatie gezwoegd is en wat het resultaat is van al dit geploeter. Uitgangspunt was (is) een zo ecologisch mogelijk geheel te scheppen. Zo zullen wij aandacht besteden aan de (ex-)moestuin, de siertuin en de “bebossing”, en daar proberen lessen uit te trekken. Afhankelijk van het seizoen en hun ontwikkeling krijgen enkele planten speciale aandacht. Opmerkingen en aanvullingen van de deelnemers zijn hierbij heel welkom. Het zou mooi zijn als wij tot boeiende en leerzame dialogen kunnen komen. Daarom, en ook vanwege de structuur van de tuin, moet het aantal deelnemers beperkt blijven tot een tiental en is aanmelden noodzakelijk, tot uiterlijk 31 juli, bij de excursieleider Fred Steenhoff [fsteenhoff@gmail.com]

Datum & tijd
za 3 augustus 2024 van 10:00 tot 12:30
Vertrekplaats

Dennenkamp 2, 6561 KZ Groesbeek.

Aanmelden noodzakelijk, tot uiterlijk 31 juli, bij de excursieleider Fred Steenhoff [fsteenhoff@gmail.com]

Mocht de animo tot deelname groot zijn dan wordt deze excursie zeker herhaald.