KNNV Nijmegen | Lezing door Annemarie van Diepenbeek over De Das

In deze presentatie wordt het leven van de das belicht, zoals zich dat in onze naaste omgeving afspeelt. Ook wordenzijn naaste verwante soorten aan u voorgesteld: veelvraat, otter, boom- en steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel.

Dassen zijn sociale dieren die in familieverband leven en vooral dat maakt hun leefwijze voor mensen -immers ook sociale wezens- boeiend en herkenbaar. Van dat sociale leven laat de das veel sporen na, sporen die iets vertellen over wat je best “de dassencultuur” mag noemen. Sporen die ook de niet-geoefende wandelaars op hun zondagse boswandeling kunnen tegenkomen. Zij vertellen iets over het doen en laten van dit voor velen zo geheimzinnige dier dat wij zelden te zien krijgen vanwege zijn nachtelijke leefwijze.

Aan de orde komen herkenning en lichaamsbouw van de das, voedsel, voortplanting, terreingebruik, huisvesting, sociaal gedrag en de bedreigingen waaraan de soort bloot staat. In Nederland heeft de dassenstand in enkele decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt, ook daarop wordt kort ingegaan.

Annemarie van Diepenbeek is (gepensioneerd) veldbiologe en houdt zich vooral bezig met zoogdieren, reptielen en amfibieën en hun sporen. Met dassen, zowel het veldwerk als de opvang van gewonde of verweesde dieren, heeft zij ervaring opgedaan in de pioniersjaren van Vereniging Das & Boom. Tot haar pensionering werkte ze als projectleider bij RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland.

Datum & tijd
di 29 november 2022 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

parochiezaal van de Antonius van Paduakerk, Van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen

Gratis voor leden van KNNV, IVN en Groei en Bloei, anders vijf euro