Bestuur

Voorzitter:  Jan Nillesen (0485-574780), voorzitter@nijmegen.knnv.nl
Secretaris:  Antoinette Dunnewind (024-3560806), secretaris@nijmegen.knnv.nl 
Natuurhistorisch secretaris en PR: Jan Nillesen (0485-574780)
Organisatie lezingen: Fred Steenhoff  (024-6759475)
Penningmeester: Gijsbert Peelen, penningmeester@nijmegen.knnv.nl 
Algemeen lid: Erwin van der Leij 

Ledenadministratie: ledenadministratie@nijmegen.knnv.nl
Sitebeheer: webmaster@nijmegen.knnv.nl

De KNNV afdeling Nijmegen is ingeschreven bij de K.v.K. te Nijmegen onder no 40146181.

De jaarlijkse contributie bedraagt: lid € 34,50, huisgenootlid € 13,25, jeugdlid € 18,50, te voldoen op rekeningnummer NL83 INGB 0000 8494 10 ten name van KNNV Afdeling Nijmegen.
De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 3 maanden.