Insectenwerkgroep

Asilus crabroniformis – hoornaarroofvlieg

Ontstaan van de insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep werd in 1977 opgericht door (wijlen) Wiet Fliervoet.

Onder deskundige begeleiding van (wijlen) Anton Cox werden een aantal, destijds nog jonge enthousiastelingen ingewijd in het interessante en veelzijdige insectenleven.

De werkgroep heeft lange tijd een vast aantal deelnemers gehad maar sinds enkele jaren is het ledental gegroeid naar 20! Het aandeel vrouwen en jongeren hieronder zien we graag nog verder toenemen. 

Doelstelling van de werkgroep

De werkgroep stelt zich ten doel onderzoek te doen, kennis te vergaren en te inventariseren waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan bescherming van insecten en hun leefomgeving.

Werkbijeenkomst in botanische tuin Nijmegen

Activiteiten van de werkgroep

Terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties houden bij beheersplannen steeds meer rekening met het voorkomen van insecten. Ze verlenen doorgaans dan ook graag aan onze groep vergunning om hun terreinen te inventariseren.

De veldwerkbijeenkomsten vinden plaats in de maanden april tot en met september waarbij doorgaans een tiental uiteenlopende terreinen in Nijmegen en omgeving bezocht worden.

Waar mogelijk worden lichtvallen opgesteld. De inventarisatielijsten worden aan de terreinbeheerders doorgegeven.

Gedurende de wintermaanden komen we een keer per maand bijeen in het depot van De Bastei (museum voor natuur en cultuurhistorie) in Nijmegen. Daar worden vondsten besproken en in de regel geeft een van de leden een presentatie over een specifieke orde of groep van insecten.

Met name nachtvlinders hebben de interesse van enkele leden.

Ook buitenlandse vondsten passeren de revue. 

Tot slot, enkele leden van de groep leveren een bijdrage aan het determineren en ordenen van de insectenreferentiecollectie van het museum.

Depotbijeenkomst

Hoe te bereiken?

De insectenwerkgroep is bereikbaar op: entomologie@debastei.nl