Plantenwerkgroep

veldexcursie langs de Waal van de Plantenwerkgroep (foto: Ben Polman)

Doelstelling van de werkgroep

Doel van de Plantenwerkgroep is het bestuderen van planten in de regio Nijmegen, om ze te leren (her)kennen en om kennis op te doen over de aard van de plantenbegroeiingen en het voorkomen van de diverse soorten. 

Activiteiten van de werkgroep

De werkgroep organiseert in het groeiseizoen, van april tot oktober, veldexcursies. Deze excursies zijn op woensdagavonden, en één keer per maand ook als dagexcursie in een weekeinde. 

Tijdens de excursies worden voor de voet weg planten gezocht, nader bekeken en wanneer mogelijk in het veld gedetermineerd. De waargenomen soorten worden digitaal op inventarisatielijsten bijgehouden. Deze plantenlijsten worden gearchiveerd en de gegevens worden jaarlijks beschikbaar gesteld aan FLORON, de landelijke organisatie die het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland coördineert. 

Myosotis scorpioides
Myosotis scorpioides, links tweeslachtig, rechts vrouwelijke bloem. Foto’s: G. Dirkse

In de winterperiode organiseert de werkgroep om de week een werkavond in het depot van museum De Bastei. Dan worden onder andere gedroogde planten gedetermineerd uit het Herbarium (NMNL), worden bijzondere waarnemingen uitgewisseld en soms geeft iemand een presentatie over een plantenfamilie of een plantengenus. 

Veel leden van de werkgroep bezoeken de landelijke FLORON-dag / KNNV Botanische dag die jaarlijks in december in Nijmegen wordt georganiseerd. Behalve een interessant lezingenprogramma, enkele workshops en allerlei informatiekramen biedt deze dag ook gelegenheid om contact te leggen met mede-floristen uit het hele land. 

Lid worden van de Plantenwerkgroep is mogelijk voor iedereen die lid is van de KNNV afdeling Nijmegen met belangstelling voor de Nederlandse flora. Ben je nog geen KNNV-lid of heb je wel belangstelling en wil je eerst weten of de werkgroep iets voor jou is, dan ben je welkom eens samen mee op pad te gaan en te bekijken of wat we doen wel voldoende aansluit bij je interesse. 

Er zijn ook leden die uitsluitend meedoen aan de excursies gedurende de zomer.

Meedoen aan de werkgroep is gratis. Een flora (liefst recent), een loep (10x) en eventueel een smartphone of een opschrijfboekje zijn handig.

Hoe te bereiken?

De werkgroep is bereikbaar op: herbarium@debastei.nl